!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Föreningens stadgar

Stadgarna är bostadsrättsföreningens grundläggande regler. Stadgarna ska vara registrerade hos Bolagsverket och är därför en offentlig handling. Det är föreningsstämman som beslutar om stadgarna.

Det är föreningen som förfogar över innehållet i stadgarna och ändringar kan genomföras vid behov. Det krävs dock att ändringen godkänns på två separata föreningsstämmor.

 

Nedan finer ni också vår Energideklaration. 

Dokument

Stadgar BRF Löjtnanten antagna 2016-06-01.pdf 2017-05-07
Energideklaration Hinderbanan 14.pdf 2017-05-07
Energideklaration Hinderbanan 22.pdf 2017-05-07