!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

Din webbläsare är in- eller utzoomad (). Använd din webbläsares zoomfunktion för att återställa zoom-läge till 100%, alternativt tryck CTRL + 0.

MENY

SÖK

Finansiell Information

Årsmöte

En gång om året hålls ett årsmöte dit alla medlemmar i föreningen är inbjudna. Under årsmötet presenteras bland annat det gångna årets bokslut som föreningen gemensamt ska godkänna.

Styrelse för det kommande året väljs också.

Årsredovisning

Nedan finner du föreningens årsredovisningar.