!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Trivsel och ordningsregler

Ordnings-/trivselregler i Brf Löjtnanten inom Kvibergs Terrass

 

Det finns vissa ordningsregler som vi gemensamt i föreningen kommit överens om för att alla ska ha en så trivsam boendemiljö som möjligt.

 

Det är inte tillåtet att:

 • Placera föremål i entréer, trapphus och källargångar (brandsäkerhetskrav)
 • Röka i fastighetens allmänna utrymmen
 • Mata fåglar på balkonger eller terrasser
 • Sätta upp paraboler, skyltar eller dylikt utan tillstånd från styrelsen
 • Göra ingrepp i lägenheten som rör värme, vatten, avlopp, el utan tillstånd från styrelsen, se mer under Renovering vad som gäller.
 • Utföra arbeten i garage och andra lokaler som stör grannar eller kan inverka negativt på miljön. Enklare service på bil som byte av vindrutetorkare och skifte av däck anses tillåtet.
 • Byte av olja, svetsning, slipning, rostskyddsarbete och liknande är inte tillåtet i garaget eller på området.
 • Förvara brandfarliga ämnen i lägenheten, källarförråd, garage eller andra delar av föreningens lokaler
 • Hyra ut lägenheten i andra hand utan styrelsens samtycke, se mer under Övrig bra info

 

Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte stör varandra. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från sin lägenhet. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som i trapphus, tvättstuga och gård.

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl. 22 till kl. 07.

Ska du ha större fest hemma så informera grannarna i god tid innan. 

 

Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer

Cyklar och mopeder ska förvaras i cykelställ eller på avsedd plats i källare.

Mopeder, buskörning på gården är förbjuden. 

Barnvagnar och rullatorer får inte placeras i trapphusen på lägenhetsplanen, utan ska förvaras under trappan eller i källarförråd.

 

Balkonger och altaner 

Balkongerna och altanerna är en stor tillgång men bör användas med hänsyn till övriga medlemmar.

El- och gasolgrillar får användas men inte kolgrillar.

Mattor får inte skakas över balkongräcket – tänk på din granne under.

Använd sunt förnuft vid snöskottning.

Spola inte av balkonggolvet med vatten så att det rinner ner på balkongen under.

Markiser får sättas upp men skall vara enligt godkänd färg och standard. Montering skall utföras av fackman

Det är ej tillåtet att bygga på uteplatser/balkonger utan styrelsens godkännande, exempelvis:

 • Staket
 • Vindskydd
 • Solskydd

Det är inte tillåtet att plantera på gräsmattor eller balkonger annat än i krukor/lådor som skall stå/hänga på uteplatser/balkonger. Balkonger och altaner ska hållas städade.

 

Utomhus och gårdsområdet

Bilparkering är inte tillåten inom gårdsområdet (dvs gräsmattor, planteringar och gångvägar). På markerade rutor får på- och avlastning ske, samt endast funktionshindrades bilar parkeras under kortare tid.

Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut.

Rökning och grillning ska ske vid lämplig placering så att rök inte drar in i någon lägenhet. Det är ej tillåtet att röka under köksfläkt då det ryker in i andra lägenheter.

Plocka upp skräp efter dig och dina gäster. Fimpar, burkar och annat ska plockas upp av den/de som tagit med sig det ut på gården.

Marschaller ska placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar fasaden. Tag själv bort utbrunna marschallburkar och eventuelle stearin- och sotfläckar.

 

Husdjur

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar inom fastigheten och inte heller rastas på gården. Plocka upp djurets spillning om det händer en ”olycka” på gården.

 

Källare

I källare får endast personliga tillhörigheter förvaras i respektive förråd. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. /Undantag cyklar och mopeder på avsedd plats./

 

Genom att skicka samtycker du enligt dataskyddsförordningen att dina personuppgifter behandlas på hemsidan. Så här behandlas dina personuppgifter.