!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Källsortering och grovsopor

Hushålls- och organiskt avfall skall källsorteras och slängas i sopnedkasten på gården. Inga andra avfallsprodukter eller annat får slängas i sopnedkasten. Luckorna öppnas med hjälp av nyckel som erhålles vid inflyttning. 

Tidningar, förpackningar av papp, glas metall eller plast slängs i avsedda kärl på en återvinningsstation. Sådan finns närmast på Fanjunkaregatan 1, se karta nedan. 

Det är inte tillåtet att placera grovsopor i våra källarutrymmen.

 

Övrigt avfall

Övriga avfallsprodukter och sopor slängs på av kommunen angivna ställen. 

Närmaste återvinningscentral är Sävenäs återvinningscentral.

Gatuadress: von Utfallsgatan 30

För att komma in på återvinningscentralerna krävs det att du har ett ÅVC-kort. Alla vuxna i Göteborg har rätt till ett ÅVC-kort, såväl boende i hushåll i villor och radhus, som i hyres- eller bostadsrätt. Kravet är att du som tar ut kortet ska vara folkbokförd i Göteborg eller kund hos kretslopp och vatten. Med ÅVC-kortet får du sex fria besök per kalenderår på återvinningscentralerna (ÅVC:erna). Spara ditt kort, det fylls på automatiskt med nya fribesök varje kalenderår.

 

Visst avfall är alltid gratis

Det är alltid gratis att lämna farligt avfall, vitvaror, prylar som kan återanvändas och produkter som omfattas av producentansvaret (förpackningar av metall, plast, plåt, kartong eller wellpapp samt tidningar och de flesta typer av el- och elektronikavfall). Har du bara sådant avgiftsbefriat avfall med dig till återvinningscentralen kontaktar du personalen så öppnar de bommen utan att något besök registreras.

Mer information finns på kretsloppskontorets hemsida om sopsortering, www.goteborg.se/kretslopp